Zašto je svima potrebno životno osiguranje u današnjem vremenu?

Životno osiguranje predstavlja vrstu zaštite kojom se obezbeđuje pokriće različitih rizika, a prvenstveno su se odnosili na nezgode, smrt i nesrećni splet okolnosti. Danas je ova kategorija mnogo široko definisana i obuhvata varijante koje se kreću od navedenih rizika, preko mogućnosti za štednju, pa sve do pružanja sigurnosti u trećem dobu i danima pozne starosti.

Odgovornost podrazumeva obazriv i oprezan pristup prema porodici, okruženju i generalno svima, ali isto tako i prema sebi, kako bi svakodnevnica bila ispunjena podrškom i poštovanjem. Da bi se pružio mir bliskim osobama, važno je da životno osiguranje bude uplata koja će dati ogromno olakšanje i osećaj rasterećenosti prilikom razmišljanja o bliskoj, ali i daljoj budućnosti.

Prednosti koje daje životno osiguranje pojedincima i porodicama

Životno osiguranje veoma je značajno ugovoriti kako za pojedince, tako i za čitave porodice, u cilju pokrića rizika iznenadnih i nesrećnih okolnosti, ali i stvaranja mogućnosti za odličnu štednju. Naime, životno osiguranje podrazumeva odricanje od novca u sadašnjosti radi dobijanja benefita u budućnosti. Sigurno je da se neki događaji ne mogu predvideti, očekivati niti izbegnuti, ali se može preventivno delovati i umanjiti nivo posledica. Konkretno, danas životno osiguranje pruža značajnu finansijsku podršku u slučaju smrti osiguranika, težih bolesti i povreda, što će umanjiti bar troškovne elemente u teškim situacijama. Specijalne ponude za zrele osobe daju priliku da životno osiguranje purži olakšice u trećem dobu, odnosno poznoj starosti. Takođe, varijanta štednje ima prednosti za odricanja od neznatne sume novca danas, radi dobijanja iznosa uvećanog za pripisanu dobit u budućnosti. To znači da se ne mora nužno izdvajati novac za štednju u bankama, već se može ugovoriti u okviru ponude osiguravajućih kompanija. Zarade su visoke, a za doživljeni broj godina se dobijeni novac može investirati u školovanje, posao, odmore, ili svakodnevnu potrošnju.

Kako odabrati odgovarajuće životno osiguranje za porodicu?

Dokaz da je životno osiguranje svima potrebno u današnjem vremenu, jeste i to što postoji veliki broj usluga, rizika i pokrića koja se obezbeđuju raznolikijm paketima. Konkretno, klijenti se prvo odlučuju koji vid pokrića rizika im je potreban, odnosno da li su u pitanju teže bolesti, zaštita porodice usled mogućih nepredviđenih okolnosti, zatim sigurnost u trećem dobu ili poznoj starosti, investiranje u budućnosti nakon štednje u sadašnjosti, ili neki drugi pojedinačni slučajevi.

Da bi se odabralo odgovarajuće životno osiguranje, nakon razmatranja dostupnih kategorija aplicira se za željenu polisu, uz definisanje svih važnih elemenata ugovora. Potpunije, bitno je odlučiti koliko će važiti ugovorna prava i obaveze, utvrditi postojeće zdravstveno stanje, sumu koja se želi osigurati, način uplate premije i druge karakteristike. U zavisnosti od navedenih parametara, određuje se iznos osigurane sume, potencijalni bonusi i dobit, koji se isplaćuju u slučaju da dođe do osiguranog rizika u budućnosti, odnosno periodu važenja polise. Životno osiguranje osmišljeno je na način da pruži podršku osiguranicima i njihovim porodicama u teškim životnim situacijama i stanjima za koje se ne može reći da se jednostavno prevazilaze. Zbog toga, potrebno je svima i pruža niz benefita, olakšica i podršku, kako u finansijskom smislu, tako i sa aspekta psihičke prirode i razmišljanja o nesrećnim okolnostima.

Recommended Articles